Taiyo Sushi Restaurant

Rezerviraj stol

Preporučamo rezervaciju kako biste bili sigurni da će Vas čekati mjesto u našem restoranu. Rezervacija je važeća tek kada je potvrdimo putem e-maila.